zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č. 2
Zmluva bola zverejnená: 10.01.2018 / 13:01:25,
nadobudla účinnosť: 11.01.2018
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. DI/SvP/27/09/2005/Obec
Partner NUBIUM, s.r.o., IČO: 47 545 674, Trenčianska 55, Bratislava, 821 09
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 09.01.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4f2f6431b20
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce