zmluvy.eGov.sk
Obec Veľké Raškovce, Veľké Raškovce 122, 076 75 Veľké Raškovce
kód obce 543870, IČO 332054

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 07/2017/SICT
Zmluva bola zverejnená: 17.01.2018 / 08:08:32,
nadobudla účinnosť: 18.01.2018
Predmet darovacia zmluva-bezodplatný prevod vlastníckeho práva k perifernym zariadenia
Partner Železničná spoločnosť Cargo Slovakia,a.s., IČO: 35914921, Drieňová 24, Bratislava, 82909
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 19.12.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4f553f4bd40
Elemér Jakab
starosta obce