zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180130
Zmluva bola zverejnená: 31.01.2018 / 11:11:03,
nadobudla účinnosť: 01.02.2018
Predmet Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru
Partner Staviteľ s.r.o., IČO: 45356173, Hlavná 2, Svätý Peter, 946 57
Cena 4960.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 30.01.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4faddeefad0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce