zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180130
Zmluva bola zverejnená: 31.01.2018 / 11:11:57,
nadobudla účinnosť: 01.02.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená medzi zmluvnými stranami
Partner Crystal Group s.r.o., IČO: 43863761, Lánska 932/15, Považská Bystrica, 017 01
Cena 1380.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 30.01.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 19.02.2018 / 08:08:52,
nadobudol účinnosť: 20.02.2018
Predmet Dodatok č.1 ku zmluve
Partner Crystal Group s.r.o., IČO: 43863761, Lánska 932/15, Považská Bystrica, 017 01
Cena 1380.00 EUR (s DPH)
Dátum zverejnenia 19.02.2018
Dátum účinnosti 20.02.2018
Dátum podpisu 16.02.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4fae190dc50
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce