zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180131
Zmluva bola zverejnená: 31.01.2018 / 11:11:17,
nadobudla účinnosť: 01.02.2018
Predmet Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu
Partner PRIVILEG SK s.r.o., IČO: 45243140, Veterná ulica 2286/43, Šamorín, 93101
Cena 3480.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 31.01.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 31.01.2018 / 11:11:24,
nadobudol účinnosť: 01.02.2018
Predmet Dodatok č. 1
Partner PRIVILEG SK s.r.o., IČO: 45243140, Veterná ulica 2286/43, Šamorín, 93101
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 31.01.2018
Dátum účinnosti 01.02.2018
Dátum podpisu neuvedený
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 4faeb8e0870
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce