zmluvy.eGov.sk
Organizácia Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava
kód obce , IČO 42133661

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 3/2018
Zmluva bola zverejnená: 13.02.2018 / 16:04:44,
nadobudla účinnosť: 14.02.2018
Predmet Maliarske a natieračské práce
Partner MAPEKA, IČO: 36688843, Pútnická 7583 /82 7583/, Bratislava, 84106
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 05.02.2018
Platnosť od 05.02.2018
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 3/2018
Dodatok bol zverejnený: 13.02.2018 / 16:04:51,
nadobudol účinnosť: 14.02.2018
Predmet Dodatok č.1 k zmluve maliarske a natieračské práce
Partner MAPEKA, IČO: 36688843, Pútnická 7583 /82 7583/, Bratislava, 84106
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 13.02.2018
Dátum účinnosti 14.02.2018
Dátum podpisu 08.02.2018
Platnosť od 08.02.2018
Platnosť do neurčito
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5005c8f57b0
Mgr.Marta Hokinová
konateľ organizácie