zmluvy.eGov.sk
Organizácia Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava
kód obce , IČO 42133661

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 5/2018
Zmluva bola zverejnená: 13.02.2018 / 16:04:28,
nadobudla účinnosť: 14.02.2018
Predmet Kúpna zmluva tonery
Partner Euro Media Košice, IČO: 31608426, Rastislavova 104 104/, Košice, 04001
Cena 432.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 09.02.2018
Platnosť od 09.02.2018
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5005d77d010
Mgr.Marta Hokinová
konateľ organizácie