zmluvy.eGov.sk
Organizácia Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava
kód obce , IČO 42133661

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 6/2018
Zmluva bola zverejnená: 13.02.2018 / 16:04:11,
nadobudla účinnosť: 14.02.2018
Predmet Servis výťahov
Partner HaM lifts s.r.o., IČO: 45875979, Janotova 433 /4 433/, Bratislava, 84104
Cena 36.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 12.02.2018
Platnosť od 12.02.2018
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5005dec0c40
Mgr.Marta Hokinová
konateľ organizácie