zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 19/2018
Zmluva bola zverejnená: 13.03.2018 / 11:11:03,
nadobudla účinnosť: 14.03.2018
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií
Partner IVeS, Čs. armády 20, 041 18 Košice
Cena 58.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 28.02.2018
Platnosť od 28.02.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 50b93ee2970
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce