zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 21/2018
Zmluva bola zverejnená: 14.03.2018 / 15:03:18,
nadobudla účinnosť: 15.03.2018
Predmet Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Partner Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 26.02.2018
Platnosť od 26.02.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 50c636d9b20
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce