zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZO/2018Z7089
Zmluva bola zverejnená: 20.03.2018 / 09:09:46,
nadobudla účinnosť: 21.03.2018
Predmet Zmluva č. ZO/2018Z7089 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
Partner osobnyudaj.sk, s.r.o., IČO: 50528041, Garbiarska 5, Košice, 04001
Cena 50.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 01.02.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 50e9ccc6e40
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce