zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 24/2018
Zmluva bola zverejnená: 20.03.2018 / 15:03:53,
nadobudla účinnosť: 21.03.2018
Predmet Zmluva o dielo
Partner SAMALARM, s.r.o., Gogoľova 6, 940 01 Nové Zámky
Cena 5597.72 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 22.12.2017
Platnosť od 22.12.2017
Platnosť do 31.05.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 50f04520900
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce