zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 30082017
Zmluva bola zverejnená: 20.03.2018 / 15:03:44,
nadobudla účinnosť: 21.03.2018
Predmet Nájomná zmluva
Partner Dobrovoľný hasičský zbor Svätý Peter, IČO: 001774742203, Hlavná 2, Svätý Peter, 94657
Cena 1.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 30.08.2017
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 50f04c64530
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce