zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 25/2018
Zmluva bola zverejnená: 27.03.2018 / 13:01:49,
nadobudla účinnosť: 28.03.2018
Predmet Zmluva o nájme pozemku
Partner OBP, spol. s r.o., Hlavné námestie č. 6, 94131 Dvory nad Žitavou
Cena 2976.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 19.03.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita ročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 51160a6f690
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce