zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 26/2018
Zmluva bola zverejnená: 27.03.2018 / 13:01:10,
nadobudla účinnosť: 28.03.2018
Predmet Zmluva o výpožičke hnuteľnej veci
Partner František Vadkerti, 941 31 Dvory nad Žitavou
Cena 345.60 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 22.03.2018
Platnosť od 22.03.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 51163605fb0
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce