zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 27/2018
Zmluva bola zverejnená: 27.03.2018 / 14:02:06,
nadobudla účinnosť: 28.03.2018
Predmet Dohoda č. 18/17/060/198 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztŕyho 1, 940 36 Nové Zámky
Cena 15632.28 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 21.03.2018
Platnosť od 21.03.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita ročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 2
Dodatok bol zverejnený: 05.09.2018 / 10:10:05,
nadobudol účinnosť: 06.09.2018
Predmet Dodatok č. 2 k Dohode č. 18/17/060/198 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na kalendárny rok 2018
Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztŕyho 1, 940 36 Nové Zámky
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 05.09.2018
Dátum účinnosti 06.09.2018
Dátum podpisu 21.08.2018
Platnosť od 21.08.2018
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 51165a58ca0
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce