zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 28/2018
Zmluva bola zverejnená: 27.03.2018 / 14:02:09,
nadobudla účinnosť: 28.03.2018
Predmet Dohoda č. 18/17/060/199 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky
Cena 6252.92 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 21.03.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita ročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 2
Dodatok bol zverejnený: 01.10.2018 / 08:08:26,
nadobudol účinnosť: 02.10.2018
Predmet Dodatok č. 2 k Dohode č. 18/17/060/199 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 01.10.2018
Dátum účinnosti 02.10.2018
Dátum podpisu 26.09.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. 1
Dodatok bol zverejnený: 13.06.2018 / 15:03:11,
nadobudol účinnosť: 14.06.2018
Predmet Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/17/060/199 - ŠR o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Partner Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 13.06.2018
Dátum účinnosti 14.06.2018
Dátum podpisu 14.09.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 51167eab990
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce