zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 29/2018
Zmluva bola zverejnená: 28.03.2018 / 08:08:57,
nadobudla účinnosť: 29.03.2018
Predmet Zmluvy o nájme hrobového miesta
Partner Mária Tataiová, Dvory nad Žitavou, Tímea Lakatošová, Dvory nad Žitavou
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 27.03.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5117ffb2f80
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce