zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS2018032/OVS
Zmluva bola zverejnená: 28.03.2018 / 13:01:36,
nadobudla účinnosť: 29.03.2018
Predmet Poistná zmluva číslo 4419010358 - Poistenie majetku, zodpovednosti
Partner KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 28.03.2018
Platnosť od 28.03.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita štvrťročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. ZS2018032/OVSD1
Dodatok bol zverejnený: 18.05.2018 / 08:08:59,
nadobudol účinnosť: 19.05.2018
Predmet Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 4419010358
Partner KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 18.05.2018
Dátum účinnosti 19.05.2018
Dátum podpisu 18.05.2018
Platnosť od 21.05.2018
Platnosť do neuvedená
Periodicita štvrťročne
Dodatok č. ZS2018032/OVSD2
Dodatok bol zverejnený: 07.08.2018 / 12:12:18,
nadobudol účinnosť: 08.08.2018
Predmet Dodatok č. 2 k poistnej zmluve majetku, zodpovednosti 4419010358
Partner KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 07.08.2018
Dátum účinnosti 08.08.2018
Dátum podpisu 07.08.2018
Platnosť od 08.08.2018
Platnosť do neuvedená
Periodicita štvrťročne
Dodatok č. ZS2018032/OVSD3
Dodatok bol zverejnený: 12.10.2018 / 13:01:31,
nadobudol účinnosť: 01.11.2018
Predmet Dodatok č.3 k poistnej zmluve majetku, zodpovednosti 4419010358
Partner KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 12.10.2018
Dátum účinnosti 01.11.2018
Dátum podpisu 11.10.2018
Platnosť od 11.10.2018
Platnosť do neuvedená
Periodicita iná (uvedená v pozn.)
Dodatok č. ZS2018032/OVS/D4
Dodatok bol zverejnený: 19.12.2018 / 10:10:35,
nadobudol účinnosť: 01.01.2019
Predmet Dodatok č.4 k poistnej zmluve majetku, zodpovednosti 4419010358
Partner KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 19.12.2018
Dátum účinnosti 01.01.2019
Dátum podpisu 18.12.2018
Platnosť od 18.12.2018
Platnosť do neuvedená
Periodicita štvrťročne
Dodatok č. ZS2018032/OVS/D5
Dodatok bol zverejnený: 10.01.2019 / 11:11:01,
nadobudol účinnosť: 11.01.2019
Predmet Dodatok č.5 k poistnej zmluve majetku, zodpovednosti č. 4419010358
Partner KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 10.01.2019
Dátum účinnosti 11.01.2019
Dátum podpisu 10.01.2019
Platnosť od 10.01.2019
Platnosť do neuvedená
Periodicita štvrťročne
Dodatok č. ZS2018032/OVS/D6
Dodatok bol zverejnený: 16.04.2019 / 13:01:56,
nadobudol účinnosť: 17.04.2019
Predmet Dodatok č.6 k poistnej zmluve majetku, zodpovednosti 4419010358
Partner KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 16.04.2019
Dátum účinnosti 17.04.2019
Dátum podpisu 16.04.2019
Platnosť od 16.04.2019
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. ZS2018038/OVS/D7
Dodatok bol zverejnený: 21.05.2019 / 11:11:24,
nadobudol účinnosť: 22.05.2019
Predmet Dodatok č.7 k poistnej zmluve majetku, zodpovednosti 4419010358
Partner KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 21.05.2019
Dátum účinnosti 22.05.2019
Dátum podpisu 21.05.2019
Platnosť od 21.05.2019
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. ZS2018032/OVS/D8
Dodatok bol zverejnený: 24.07.2019 / 14:02:55,
nadobudol účinnosť: 25.07.2019
Predmet Dodatok č.8 k poistnej zmluve majetku, zodpovednosti 4419010358
Partner KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 24.07.2019
Dátum účinnosti 25.07.2019
Dátum podpisu 24.07.2019
Platnosť od 24.07.2019
Platnosť do neuvedená
Periodicita iná (uvedená v pozn.)
Dodatok č. ZS2018032/OVS/D9
Dodatok bol zverejnený: 05.09.2019 / 13:01:58,
nadobudol účinnosť: 06.09.2019
Predmet Dodatok č.9 k poistnej zmluve majetku, zodpovednosti 4419010358
Partner KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 31595545, Štefánikova 17, Bratislava, 811 05
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 05.09.2019
Dátum účinnosti 06.09.2019
Dátum podpisu 05.09.2019
Platnosť od 05.09.2019
Platnosť do neuvedená
Periodicita iná (uvedená v pozn.)
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 511d0cd08e0
Kamil Danko
primátor mesta