zmluvy.eGov.sk
Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 6. Dvory nad žitavou, 94131 Dvory nad Žitavou
kód obce 503177, IČO 00308897

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 31/2018
Zmluva bola zverejnená: 04.04.2018 / 10:10:35,
nadobudla účinnosť: 05.04.2018
Predmet Zmluvy o poskytnutí dotácií na základe VZN č. 16/2008
Partner Zmluvy o poskytnutí dotácií na základe VZN č. 16/2008
Cena 500.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 27.03.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 512f5a8add0
Ing Branislav Becík, PhD.
starosta obce