zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 6/2018
Zmluva bola zverejnená: 05.04.2018 / 11:11:59,
nadobudla účinnosť: 06.04.2018
Predmet Zmluva o dielo č. 6/2018
Partner Ing. Peter Ágh, IČO: 34264795, Hájová 15, Nové Zámky, 940 02
Cena 1500.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 04.04.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5138eabe900
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce