zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 201804066
Zmluva bola zverejnená: 06.04.2018 / 11:11:22,
nadobudla účinnosť: 07.04.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
Partner Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, IČO: 34076638, Horná 17, Svätý Peter, 94657
Cena 700.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 05.04.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 513e906b250
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce