zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 201804069
Zmluva bola zverejnená: 06.04.2018 / 11:11:27,
nadobudla účinnosť: 07.04.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter
Partner Jednota dôchodcov na Slovensku, Hlavná 2, Svätý Peter, 94657
Cena 100.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 28.02.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 513ebc01b70
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce