zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 148471
Zmluva bola zverejnená: 17.04.2018 / 14:02:14,
nadobudla účinnosť: 18.04.2018
Predmet Zmluva č. 148 471 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Partner Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, Kutuzovova 17, Bratislava, 83103
Cena 1400.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 17.04.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5186d0547b0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce