zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZS201867/KC
Zmluva bola zverejnená: 27.04.2018 / 14:02:03,
nadobudla účinnosť: 28.04.2018
Predmet Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Partner OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 97101
Cena 11718.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 27.04.2018
Platnosť od 27.04.2018
Platnosť do 31.07.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. ZS201867/KC/D1
Dodatok bol zverejnený: 24.07.2018 / 11:11:52,
nadobudol účinnosť: 01.08.2018
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve ZS2018/67/KC
Partner OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 97101
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 24.07.2018
Dátum účinnosti 01.08.2018
Dátum podpisu 23.07.2018
Platnosť od 23.07.2018
Platnosť do 28.09.2018
Periodicita mesačne
Dodatok č. ZS201867/KC/D2
Dodatok bol zverejnený: 27.09.2018 / 11:11:43,
nadobudol účinnosť: 29.09.2018
Predmet Dodatok č.2 k zmluve ZS201867/KC o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Partner OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 97101
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 27.09.2018
Dátum účinnosti 29.09.2018
Dátum podpisu 25.09.2018
Platnosť od 25.09.2018
Platnosť do 31.12.2018
Periodicita jednorázovo
Dodatok č. ZS2018/67/KC/D3
Dodatok bol zverejnený: 24.10.2018 / 16:04:30,
nadobudol účinnosť: 01.11.2018
Predmet Dodatok č.3 k Zmluve č. ZS201867/KC
Partner OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 97101
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 24.10.2018
Dátum účinnosti 01.11.2018
Dátum podpisu 23.10.2018
Platnosť od 23.10.2018
Platnosť do 31.12.2018
Periodicita mesačne
Dodatok č. ZS201867/KC/D4
Dodatok bol zverejnený: 27.12.2018 / 07:07:18,
nadobudol účinnosť: 01.01.2019
Predmet Predĺženie platnosti zmluvy a navýšenie poplatku za úväzok
Partner OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 97101
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 27.12.2018
Dátum účinnosti 01.01.2019
Dátum podpisu 21.12.2018
Platnosť od 21.12.2018
Platnosť do 28.02.2019
Periodicita mesačne
Dodatok č. ZS201867/KC/D5
Dodatok bol zverejnený: 31.01.2019 / 15:03:46,
nadobudol účinnosť: 01.02.2019
Predmet Ukončenie zmluvy opatrovateľskej služby
Partner OPATRÍME VÁS n.o., IČO: 50001868, Hviezdoslavova 3, Prievidza, 97101
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 31.01.2019
Dátum účinnosti 01.02.2019
Dátum podpisu 31.01.2019
Platnosť od 31.01.2019
Platnosť do 31.01.2019
Periodicita mesačne
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 51c423558e0
Kamil Danko
primátor mesta