zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č.1 k zmluve 2000/270
Zmluva bola zverejnená: 07.05.2018 / 10:10:48,
nadobudla účinnosť: 08.05.2018
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/270
Partner Remek, s.r.o., IČO: 36535605
Cena 45.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 27.04.2018
Platnosť od 27.04.2018
Platnosť do 30.06.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 51e95e9cee0
Ing. Milan Mokrý
starosta obce