zmluvy.eGov.sk
Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
kód obce 556696, IČO 00611182

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZM 16-05-2018
Zmluva bola zverejnená: 14.05.2018 / 13:01:50,
nadobudla účinnosť: 15.05.2018
Predmet Mandátna zmluva č. 2/2018 Zabezpečenie služieb verejného obstarávanie Prístavba MŠ II. etapa, Obstarávanie materiálno-technického vybavenia MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
Partner Centrálna obstarávacia agentúra, IČO: 36847488, Kozmonautov 3A, Nitra, 949 01
Cena 3000.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 07.05.2018
Platnosť od 07.05.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 521e029eeb0
Mgr. Anna Vrábelová
starosta obce