zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180510
Zmluva bola zverejnená: 17.05.2018 / 14:02:48,
nadobudla účinnosť: 18.05.2018
Predmet Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci a poradenstva v činnostiach verejnéh obstarávania a v ostatných súvisiacich činnostiach
Partner Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o., IČO: 44637616, Čulenova 22, P.O.BOX 42A, Nitra, 949 01
Cena 25.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 10.05.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5242385edf0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce