zmluvy.eGov.sk
Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
kód obce 556696, IČO 00611182

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZM 17-05-2018
Zmluva bola zverejnená: 24.05.2018 / 09:09:29,
nadobudla účinnosť: 25.05.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí návratnej pôžičky MAS Žibrica
Partner Občianske združenie MAS Žibrica, IČO: 42206456, Pri prameni 14, Štitáre, 95101
Cena 500.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 17.04.2018
Platnosť od 17.04.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52662579350
Mgr. Anna Vrábelová
starosta obce