zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000915-003
Zmluva bola zverejnená: 28.05.2018 / 15:03:46,
nadobudla účinnosť: 29.05.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Partner Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866, Pribinova ulica č. 2, Bratislava, 812 72
Cena 30000.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 23.05.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 527c239c8a0
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce