zmluvy.eGov.sk
Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
kód obce 556696, IČO 00611182

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZM 18-05-2018
Zmluva bola zverejnená: 31.05.2018 / 09:09:43,
nadobudla účinnosť: 01.06.2018
Predmet Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrne osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
Partner osobnýudaj.sk s r.o., IČO: 50528041, Garbiarska 5, Košice, 04001
Cena 57.60 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 24.05.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5290a7fc430
Mgr. Anna Vrábelová
starosta obce