zmluvy.eGov.sk
Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
kód obce 556696, IČO 00611182

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZM 19-06-2018
Zmluva bola zverejnená: 04.06.2018 / 10:10:30,
nadobudla účinnosť: 05.06.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie Podpora športu
Partner Nitriansky samosprávny kraj, IČO: 37861298, Rázusová 2A, Nitra, 94901
Cena 500.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 28.05.2018
Platnosť od 01.06.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 529b5ac66e0
Mgr. Anna Vrábelová
starosta obce