zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o reklame
Zmluva bola zverejnená: 06.06.2018 / 08:08:28,
nadobudla účinnosť: 07.06.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí príspevku na MDD
Partner Coop Jednota Žarnovica spotrebné družstvo, IČO: 00169030
Cena 50.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 13.05.2018
Platnosť od 13.05.2018
Platnosť do 30.06.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52a8a2a6ea0
Ing. Milan Mokrý
starosta obce