zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180507
Zmluva bola zverejnená: 06.06.2018 / 15:03:20,
nadobudla účinnosť: 07.06.2018
Predmet Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Svätý Peter
Partner Ing. Ing. arch. Peter Derevenec, Za záhradami 23, Zálesie, 90028
Cena 980.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 07.05.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52b151a6000
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce