zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o poskytnutí FP na ZV
Zmluva bola zverejnená: 08.06.2018 / 07:07:06,
nadobudla účinnosť: 09.06.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí za rok 2018 ZŠ s MŠ Župkov
Partner Obec Župkov, IČO: 321133
Cena 500.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 22.05.2018
Platnosť od 22.05.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52b9cdcac10
Ing. Milan Mokrý
starosta obce