zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o nájme pozemku č. 1/2018
Zmluva bola zverejnená: 08.06.2018 / 10:10:26,
nadobudla účinnosť: 09.06.2018
Predmet Zmluva o nájme pozemku
Partner Patrik Morvay, Lucia Žatková
Cena 1.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 12.02.2018
Platnosť od 12.02.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52bc12f7b10
Ing. Milan Mokrý
starosta obce