zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o nájme pozemku č. 1/2017
Zmluva bola zverejnená: 08.06.2018 / 10:10:59,
nadobudla účinnosť: 09.06.2018
Predmet Zmluva o nájme pozemku
Partner Peter Gréger
Cena 1.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 09.03.2017
Platnosť od 09.03.2017
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52bc5b9d4f0
Ing. Milan Mokrý
starosta obce