zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o nájme pozemku č. 2/2016
Zmluva bola zverejnená: 08.06.2018 / 11:11:05,
nadobudla účinnosť: 09.06.2018
Predmet Zmluva o nájme pozemku
Partner PhDr. Michal Filo, PhDr. Júlia Filová
Cena 1.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 09.03.2016
Platnosť od 09.03.2016
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52bc7ff01e0
Ing. Milan Mokrý
starosta obce