zmluvy.eGov.sk
Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
kód obce 560154, IČO 00691721

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. NZC 16/2018
Zmluva bola zverejnená: 08.06.2018 / 14:02:12,
nadobudla účinnosť: 09.06.2018
Predmet NZ hrobové miesto
Partner Gabčová Božena
Cena 34.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 08.06.2018
Platnosť od 08.06.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52be5f68640
Ing. Michal Kotrady
starosta obce