zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20180613
Zmluva bola zverejnená: 13.06.2018 / 08:08:36,
nadobudla účinnosť: 14.06.2018
Predmet Zmluva o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov
Partner Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s., IČO: 31425836, Nová Bošáca 78, Nová Bošáca, 91308
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 06.06.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52d14cf5750
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce