zmluvy.eGov.sk
Organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice, Palárikova 22, 04001 Kosice
kód obce , IČO 35543132

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 10/2018
Zmluva bola zverejnená: 13.06.2018 / 12:12:37,
nadobudla účinnosť: 14.06.2018
Predmet Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
Partner Lomtec.com a.s., IČO: 35795174, Líščie údolie 5, Bratislava, 841 04
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 11.06.2018
Platnosť od 11.06.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita iná (uvedená v pozn.)
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 52d5abb8c30
Mgr. Eva Chovancová
konateľ organizácie