zmluvy.eGov.sk
Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 96671 Horné Hámre
kód obce 516805, IČO 00320641

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov
Zmluva bola zverejnená: 04.07.2018 / 14:02:53,
nadobudla účinnosť: 05.07.2018
Predmet Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov
Partner TOPSET Solutions s.r.o, IČO: 46919805
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 05.06.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 53498977dc0
Ing. Milan Mokrý
starosta obce