zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. V3/2018/T/5
Zmluva bola zverejnená: 14.08.2018 / 18:06:09,
nadobudla účinnosť: 15.08.2018
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
Partner Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, Komenského 48, Žilina, 011 09
Cena 1512.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 13.08.2018
Platnosť od 13.08.2018
Platnosť do 31.08.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 54368c31bc0
Ing. Marek Straka
starosta obce