zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000730-003
Zmluva bola zverejnená: 22.08.2018 / 09:09:17,
nadobudla účinnosť: 22.08.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Partner Ministerstvo vnútra SR, IČO: 00151866
Cena 30000.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 22.08.2018
Platnosť od 22.08.2018
Platnosť do 31.12.2021
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5459fdcc1f0
Ing. Marek Straka
starosta obce