zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 7/1/164
Zmluva bola zverejnená: 07.09.2018 / 10:10:56,
nadobudla účinnosť: 08.09.2018
Predmet Zmluva o nájme bytu uzatvorená podľa § 685 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov č. 7/1/164
Partner Peter Prelec, Rovensko 56, Rovensko, 90501
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 01.09.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 549f3462f40
Ing. Marian Rehuš
starosta obce