zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/0918
Zmluva bola zverejnená: 11.09.2018 / 15:03:39,
nadobudla účinnosť: 12.09.2018
Predmet Zmluva o dielo
Partner KOMSTAV MT, s.r.o., IČO: 51703653
Cena 31897.26 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 11.09.2018
Platnosť od 11.09.2018
Platnosť do 31.12.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 54b07c95d70
Ing. Marek Straka
starosta obce