zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZP2018033/OE
Zmluva bola zverejnená: 09.10.2018 / 07:07:40,
nadobudla účinnosť: 10.10.2018
Predmet Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/06
Partner SET Slovakia, s.r.o., IČO: 47055081, Revištské Podzámčie 28, Žarnovica, 966 81
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 03.10.2018
Platnosť od 03.10.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. ZP2018033/OE/D01
Dodatok bol zverejnený: 04.09.2019 / 17:05:48,
nadobudol účinnosť: 05.09.2019
Predmet Dodatok č. 01 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/06
Partner SET Slovakia, s.r.o., IČO: 47055081, Revištské Podzámčie 28, Žarnovica, 966 81
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia 04.09.2019
Dátum účinnosti 05.09.2019
Dátum podpisu 03.09.2019
Platnosť od 03.09.2019
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 555e45929b0
Kamil Danko
primátor mesta