zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Príloha č. 17 k dodatku č. 1 zmluvy č. 1002/SZ/2002
Zmluva bola zverejnená: 23.11.2018 / 07:07:32,
nadobudla účinnosť: 24.11.2018
Predmet Interval zberu a vývozu (plastov, papiera, skla a kovových obalov)
Partner Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, Senica, 90501
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu neuvedený
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 55b47bb6b50
Ing. Marian Rehuš
starosta obce