zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 744 dod
Zmluva bola zverejnená: 17.10.2018 / 16:04:18,
nadobudla účinnosť: 18.10.2018
Predmet Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 744 zo dňa 6.12.2016
Partner Poľnohospodárske družstvo Senica, IČO: 00203670, Čáčovská cesta 5234/198, Senica-Čáčov, 90501
Cena 212.90 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 11.05.2018
Platnosť od 01.01.2017
Platnosť do 31.12.2026
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 55b824dbf80
Ing. Marian Rehuš
starosta obce