zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 11/2018
Zmluva bola zverejnená: 18.10.2018 / 11:11:18,
nadobudla účinnosť: 19.10.2018
Predmet Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
Partner K-centrum, spol s r.o., IČO: 47451441
Cena 7200.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 18.10.2018
Platnosť od 18.10.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita iná (uvedená v pozn.)
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 55bb93e3230
Ing. Marek Straka
starosta obce